Home / Withdraw Funds

Rút tiền của bạn

AxiTrader cho phép khách hàng rút tiền nhanh chóng và dễ dàng. Đăng nhập cổng thông tin khách hàng an toàn để rút tiền của bạn:

Cổng thông tin Khách hàng An toàn

Nếu bạn không thể rút tiền trước đó, vui lòng lưu ý rằng:

  • Mọi yêu cầu rút tiền được xử lý từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng - 12 giờ chiều (theo giờ AEST)
  • Tất cả yêu cầu được tiếp nhận ngoài khung giờ này sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo
  • Thật không may, AxiTrader không đảm bảo rằng biên lai nạp tiền có cùng ngày, vì thời gian xử lý có thể phụ thuộc vào việc xử lý của ngân hàng tiếp nhận, ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (Chuyển tiền Quốc tế có thể mất khoảng 2 – 5 ngày)
  • Bạn có thể rút tiền từ Tài khoản Ngân hàng hoặc chỉ tài khoản Neteller
  • Tài khoản ngân hàng, hoặc tài khoản Neteller tương ứng mà bạn rút tiền từ phải có cùng tên với tài khoản AxiTrader của bạn (số tiền được chuyển của bên thứ ba không được chấp nhận theo luật Chống Rửa tiền / Chống khủng bố Tài chính)
  • AxiTrader có thể yêu cầu thông tin bổ sung để chứng tỏ rằng tài khoản thụ hưởng đứng tên bạn

Đối với rút tiền bằng Điện Chuyển khoản Ngân hàng Quốc tế, vui lòng lưu ý rằng:

  • *Chúng tôi chỉ có thể chi trả các khoản phí mà chúng tôi thấy. Đối với điện chuyển khoản ngân hàng quốc tế, ngân hàng của bạn có thể tính phí tiếp nhận cho bạn, phí không thuộc giao dịch này là trách nhiệm của bạn, vui lòng kiểm tra với ngân hàng của bạn nếu bạn không chắc chắn.
  • Đối với mọi giao dịch điện chuyển khoản ngân hàng Quốc tế, AxiTrader sẽ yêu cầu Giấy tờ chứng minh Danh tính và Giấy tờ chứng minh Nguồn tiền trước khi xử lý.