Home / Trading Platforms / trading tools

PsyQuation

Sử dụng sức mạnh của Học máy và Trí tuệ Nhân tạo, nền tảng phân tích PsyQuation hàng đầu thế giới hướng dẫn bạn hướng tới quyết định giao dịch tốt hơn và cải thiện khả năng sinh lời.

Tìm hiểu thêm

Autochartist

Autochartist liên tục quét thị trường để định giá theo thời gian thực, tự động nhận ra các thiết lập giao dịch và thông báo cho bạn các phân tích và cơ hội thị trường khách quan. Autochartist miễn phí cho tất cả khách hàng của AxiTrader.

Tìm hiểu thêm

Lưu trữ VPS trên MT4

Đảm bảo giao dịch của bạn không bao giờ bị gián đoạn khi bạn đăng ký dịch vụ lưu trữ VPS dành cho Forex trên MT4 để kết nối mạng 24/7.

Tìm hiểu thêm

Nhà cung cấp Tín hiệu

Kết nối tài khoản của bạn với nền tảng đối tác bên thứ ba đáng tin cậy để tăng cường phân tích, tự động hóa và lựa chọn chiến lược.

Tìm hiểu thêm

Mở tài khoản của bạn. Giao dịch trong vòng vài phút.

Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với nhà môi giới đáng tin cậy, được quản lý, được trao nhiều giải thưởng.

KHỞI CHẠY TÀI KHOẢN DEMO BẮT ĐẦU