Với nhiều tính năng cho nhà giao dịch chuyên nghiệp, nền tảng giao dịch tốt nhất thế giới giờ đây thậm chí còn tốt hơn

Thế hệ Tiếp theo của MT4 đã sẵn sàng

  • Các công cụ quản lý tiên tiến
  • Đặt lệnh được nâng cao
  • Giao dịch cảm tính

Điểm sáng của cảm giác. Đầy đủ tính năng.

MT4 NexGen MIỄN PHÍ cho tất cả nhà giao dịch mở tài khoản giao dịch Live của AxiTrader với khoản nạp tối thiểu là 1.000 USD.