Một nền tảng. Mọi thiết bị.
Vô vàn cơ hội.

Nền tảng Giao dịch

Cho dù bạn muốn giao dịch forex trên máy tính để bàn của mình hay khi di chuyển, thì MT4 phù hợp với công nghệ và hệ điều hành mà bạn muốn sử dụng. Được tích hợp các công cụ và tính năng, MT4 với AxiTrader cung cấp nhiều trải nghiệm giao dịch mạnh mẽ.

Download MetaTrader 4

Start practising your trading with a 100% FREE 30 day trial. Experience trading in a safe and secure, real-time replica of the live markets.
Get started with a FREE $50,000 demo account
For your security all data is encrypted during transmission

Ready to go straight live? Open a Live Trading Account Here