Chuyên nghiệp MT4.
Nhà giao dịch tài khoản chuyên nghiệp yêu thích.

Tài khoản Chuyên nghiệp

  • Chênh lệch thô thấp từ 0.0 pip
  • Hoa hồng thấp, từ 3,50 USD mỗi bên
  • Không báo giá lại và khớp lệnh nhanh
  • Không có tiền nạp tối thiểu (không bao gồm các chương trình khuyến mãi)

Tất cả những lợi ích của MT4 thông thường, với vô số tính năng bổ sung cho nhà giao dịch nghiêm túc.

Mở Demo

Miễn phí 100%, 30 ngày trãi nghiệm với tiền ảo $50000

Mở Tài khoản

Nhanh chóng và dễ dàng, nhiều loại tài khoản cho nhà đầu tư