Hưởng lợi từ các tùy chọn đòn bẩy linh hoạt

Ký quỹ & Đòn bẩy

Khách hàng giữ các vị thế mở phải duy trì yêu cầu ký quỹ tối thiểu như được nêu trong Thỏa thuận Khách hàng của chúng tôi. Tất cả vị thế có yêu cầu ký quỹ ban đầu và bạn phải duy trì Số dư Tài khoản và trên yêu cầu đó cũng như bất kỳ khoản thua lỗ chưa được thực hiện nào. Lệnh gọi ký quỹ có thể được thực hiện bằng thông báo ngắn và có thể quan trọng. Do đó, điều quan trọng là bạn phải tự làm quen với Thỏa thuận Khách hàng, của chúng tôi, đặc biệt là phần liên quan đến lệnh gọi ký quỹ. mô tả Yêu cầu Ký quỹ và mô tả rủi ro khi giao dịch sản phẩm sử dụng đòn bẩy.

Lưu ý rằng việc kiểm soát các vị thế và thực hiện bất kỳ khoản thanh toán ký quỹ nào khi chúng bắt đầu đến hạn là trách nhiệm của Khách hàng chứ không phải là trách nhiệm của AxiTrader.

Khách hàng được cảnh báo rằng thua lỗ không bị giới hạn với số dư tài khoản của họ và họ không được tin tưởng vào AxiTrader khi đóng vị thế để ngăn chặn thua lỗ.

GIAO DỊCH KÝ QUỸ LÀ GÌ?

Hiểu một cách đơn giản, giao dịch Ký quỹ cho phép bạn thực hiện vị thế có giá trị cao hơn nhiều số tiền đã nạp vào tài khoản của bạn. Số dư tài khoản của bạn là an toàn với biến động đảo chiều trên thị trường.

Ký quỹ có nghĩa là đòn bẩy và đòn bẩy có nghĩa là có khả năng thua lỗ nhiều hơn số tiền bạn đã nạp vào tài khoản AxiTrader của mình.

Ký quỹ có một số dạng khác nhau. Ký quỹ áp dụng cho tất cả công cụ của AxiTrader và được tạo thành bởi Ký quỹ Ban đầu và Ký quỹ Biến đổi.

Ký quỹ Ban đầu là số dư tài khoản tối thiểu cần để mở một vị thế. Ký quỹ Biến đổi là lợi nhuận hoặc thua lỗ chưa được thực hiện trên các vị thế hoặc giao dịch mở. Tổng yêu cầu ký quỹ của bạn là tổng của hai số tiền này và bạn phải luôn duy trì ít nhất số tiền này trong tài khoản AxiTrader của mình.

Nếu thị trường biến động chống lại bạn và số dư tài khoản của bạn giảm dưới tổng yêu cầu ký quỹ, bạn có tùy chọn để:

  • đóng một hoặc nhiều vị thế mở, để giảm thiểu Ký quỹ Ban đầu của mình; và/hoặc
  • Chuyển thêm tiền cho Tài khoản của mình khi nạp tiền để duy trì vị thế.

Hãy xem ví dụ sau đây:

Bạn có tài khoản trị giá 10.000 USD với AxiTrader.

Ở mức ký quỹ 1%, bạn có thể mở các vị thế có tổng giá trị là 1.000.000 USD. 10.000 USD ÷0.01 =1.000.000 USD).

Mua 500.000 AUD (hoặc 5 Hợp đồng Tiêu chuẩn) so với USD với tỷ giá hối đoái là 0.800


Yêu cầu Ký quỹ Ban đầu = 5 Lô X (Quy mô Hợp đồng X 0.01) = 5.000 AUD


Nếu đồng Đô la Australia sụt giá so với USD là 0.7950 thì Ký quỹ Biến đổi (Thua lỗ Chưa được thực hiện) là 2.500 USD (3.145 AUD).


Tổng Yêu cầu Ký quỹ = Ký quỹ Ban đầu + Ký quỹ Biến đổi = 5.000 AUD + 3.145 AUD = 8.145 AUD


            Tỷ lệ Ký quỹ = Số dư Tài khoản ÷ Yêu cầu Kỹ quỹ = 137%

Tiện ích ký quỹ này cho phép bạn có khả năng kiếm lời từ đầu tư ban đầu khá nhỏ. Tuy nhiên, người ta đã chỉ ra rằng mọi thua lỗ được nhân lên như nhau.

THEO DÕI YÊU CẦU KÝ QUỸ VÀ THANH KHOẢN

MetaTrader 4, nền tảng giao dịch của chúng tôi, cho phép bạn theo dõi và kiểm soát mức độ rủi ro theo thời gian thực. Dựa trên yêu cầu ký quỹ của mỗi khách hàng, nền tảng tính toán cả tiền cần để giữ các vị thế mở hiện tại và nguồn giao dịch sẵn có để tham gia vị thế mới hoặc để thêm vào các vị thế mở hiện tại.

Từ các ví dụ của chúng tôi ở trên:

Nếu vị thế vẫn mở và đồng AUD giảm thêm giá trị, AxiTrader có thể thực hiện quyền đóng một số hoặc tất cả vị thế của mình (Thanh khoản). Mức Thanh khoản là mức Tỷ lệ Ký quỹ giảm dưới một mức nhất định. Hiện nó được đặt ở mức 20%, nhưng có thể thay đổi.

Trong ví dụ của chúng tôi, khi Tỷ giá Hối đoái của tỷ giá AUD/USD là 0.7920 thì Tỷ lệ Ký quỹ là:


Số dư Tài khoản ÷ Yêu cầu Ký quỹ = Số dư (10.000 AUD – 5.051 AUD) ÷ 5.000 AUD = 99%


Khi Tỷ lệ Ký quỹ dưới 100%, tài khoản trong Lệnh gọi Ký quỹ.

Nếu đồng Đô la Australia tiếp tục giảm giá trị so với đồng Đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái là 0.7858, thì Thua lỗ Chưa được thực hiện sẽ tăng lên 7.100 USD (9.035 AUD) và Số dư Tài khoản sẽ giảm 965 AUD.

Tỷ lệ Ký quỹ sẽ là 965 AUD ÷5.000 AUD = 19% và Thanh khoản sẽ được tạo ra.

Các vị thế do AxiTrader chịu trách nhiệm đóng.

QUAN TRỌNG

Thanh khoản không được bảo đảm để bảo vệ khỏi số dư âm.
Khách hàng được cảnh báo rằng thua lỗ không bị giới hạn với số dư tài khoản của họ và họ không được tin tưởng vào AxiTrader khi đóng vị thế để ngăn chặn thua lỗ. Thị trường có thể có khoảng trống, hệ thống có thể có lỗi hoặc các trường hợp khác có thể cản trở thanh khoản.