Phí qua đêm & Lãi suất qua đêm

Phí qua đêm & Lãi suất qua đêm

HỢP ĐỒNG KÝ QUỸ FX & PHÍ QUA ĐÊM

Phí qua đêm của chúng tôi đối với Hợp đồng Ký quỹ FX là phí biến đổi tùy thuộc vào cặp tỷ giá, phí qua đêm được áp dụng tại thị trường liên ngân hàng cho các ngày, quy mô Vị thế và Chênh lệch của AxiCorp có liên quan.

Phí qua đêm liên ngân hàng phản ánh lãi suất chênh lệch giữa hai đồng tiền, nhu cầu về khoản tiền bằng loại các đồng tiền đó và điều kiện thị trường hiện tại.

Ví dụ: Nếu bạn giữ một Vị thế bán Đô la Australia / Đô la Mỹ (AUD/USD) vào Cuối ngày và lãi suất của đồng AUD cao hơn đồng USD, thì bạn sẽ nhận được Lợi ích Qua đêm ở theo mức Phí qua đêm của AxiTrader. Điều này là bởi vì bạn bán một đồng tiền có lợi nhuận cao. Ngược lại, nếu bạn mua tỷ giá AUD/USD thì bạn sẽ phải chịu khoản Phí qua đêm thông thường theo mức Phí qua đêm của AxiCorp. Trong trường hợp hai mức lãi suất gần ngang nhau, gần như bằng nhau, Phí qua đêm có thể được áp dụng cho cả Vị thế mở Mua và Bán.

PHÍ QUA ĐÊM CỦA VÀNG BẠC

Phí AxiCorp đối với CFD trên Vàng bạc là phí biến đổi tùy thuộc vào phí qua đêm được áp dụng trong Công cụ Cơ sở cho các ngày, quy mô Vị thế và Chênh lệch của AxiCorp có liên quan.

Phí Lợi ích Qua đêm hoặc được tính bằng cách nhân tổng giá trị danh nghĩa của Vị thế với phí qua đêm.

Ví dụ: Nói chung, lãi suất trên đồng Đô la Mỹ cao hơn lãi suất cho vay bằng Vàng bạc. Trong trường hợp này, các bên có vị thế Mua CFD trên Vàng bạc thường phải chịu Phí qua đêm hàng ngày đối với các Hợp đồng được giữ trong thời gian đóng hàng ngày. Ngược lại, các bên có vị thế Bán CFD Vàng bạc thường sẽ nhận được Lợi ích qua đêm.

PHÍ QUA ĐÊM CỦA CFD TRÊN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Có chi phí phát sinh khi đổ vào CFD trên hợp đồng Tương lai. Chi phí này bằng với giá trị chênh lệch giá mua – giá bán trong Giá của AxiTrader.

Lãi suất qua đêm phát sinh khi Công cụ Cơ sở của Sản phẩm của AxiTrader đáo hạn và AxiTrader bắt đầu nhận giá từ hợp đồng Tương lai tiếp theo. Vì hợp đồng tương lai tiếp theo sẽ giao dịch với giá chiết khấu hoặc cao hơn cho hợp đồng Tương lai đang đáo hạn, sự thay đổi trong Công cụ Cơ sở cho mục đích đánh giá lại sẽ gây ra lãi hoặc lỗ trên tài khoản AxiTrader. Phí qua đêm được áp dụng bởi AxiTrader điều chỉnh cho việc đánh giá lại này nhưng các Hợp đồng được thanh toán sẽ chịu chi phí phát sinh từ chênh lệch giá mua – giá bán.

Để giảm thiểu chênh lệch giá mua – giá bán, AxiTrader thường chuyển từ hợp đồng sử dụng tháng trước sang tháng tiếp theo trước 1-2 ngày giao dịch cuối cùng của Công cụ Cơ sở khi thanh khoản có thể bị hạn chế.

XEM PHÍ QUA ĐÊM CỦA CHÚNG TÔI

Tiếp cận phí qua đêm theo thời gian thực của chúng tôi qua nền tảng giao dịch MT4

Bắt đầu tài khoản Demo miễn phí SAU KHI BẠN ĐÃ CÀI ĐẶT MT4...

  • Nhấp chuột phải vào sản phẩm trong cửa số 'Theo dõi Thị trường' và chọn 'Biểu tượng'
  • Chọn sản phẩm từ danh sách và sau đó chọn 'Thuộc tính'
  • Phí qua đêm cho cả vị thế mua và vị thế bán sẽ xuất hiện trong cửa sổ