Đầu tư ít hơn. Tiếp cận nhiều sản phẩm hơn. Khám phá CFD.

CFD

Mở rộng tiềm năng giao dịch của bạn với CFD và bắt đầu giao dịch trên một số trong những cổ phiếu, hàng hóa và chỉ số lâu đời và giá trị nhất thế giới.

Từ dầu và vàng đến các nông sản chính trên toàn cầu, giao dịch CFD cung cấp tiềm năng để nâng cao và đa dạng hóa khả năng giao dịch của bạn. Bằng cách theo dõi biến động duy nhất của các phần khác nhau của thị trường, giao dịch CFD cung cấp cho bạn khả năng kiếm lời theo bất kể chiều hướng nào mà thị trường diễn biến, dù đi lên hay đi xuống.

Và với yêu cầu kỹ quỹ và phí thấp, giờ đây mọi người đều có thể tiếp cận giao dịch CFD.

Giao dịch Hàng hóa

Thị trường hàng hóa cho phép bạn giao dịch một số trong những sản phẩm công nghiệp quan trọng nhất thế giới, như năng lượng và kim loại.

Khi cung và cầu đối với những sản phẩm quan trọng này tăng và giảm trên toàn cầu, sẽ luôn có cơ hội để kiếm lời từ biến động giá - dù thị trường CFD biến động theo bất cứ chiều hướng nào.

Giao dịch Vàng & Bạc

Với giao dịch Vàng và Bạc, bạn có thể kiếm lời trên hiệu suất của hai dạng tiền tệ lâu đời nhất và đáng tin tưởng nhất thế giới.

Giao dịch Vàng và Bạc với AxiTrader không yêu cầu mua hàng hóa. Thay vào đó, bạn chỉ cần theo dõi biến động giá theo thời gian thực của tài sản, có nghĩa là bạn có khả năng kiếm lời cho dù thị trường đi lên hay đi xuống.

Giao dịch dầu

Giống như các hàng hóa khác, giao dịch Dầu thô với AxiTrader cho phép bạn tiếp cận tỷ giá theo thời gian thực, đòn bẩy linh hoạt và khả năng kiếm lời cho dù thị trường đi lên hay đi xuống.

Giao dịch Chỉ số Cổ phiếu

Nếu bạn muốn đa dạng hóa giao dịch của bạn mà không có một khoản vốn đầu tư cơ bản lớn, giao dịch Chỉ số với AxiTrader cung cấp sự linh hoạt mà bạn cần.

CFD trên Chỉ số cho phép bạn giữ vị thế theo hướng của Chỉ số Cổ phiếu chính mà không cần sở hữu cổ thực. Bạn chỉ cần giao dịch trên biến động thị trường theo thời gian thực, có nghĩa là bạn có thể kiếm lời cho dù giá tăng hay giảm. Với tùy chọn đòn bẩy linh hoạt, nhà giao dịch Chỉ số có quyền truy cập phương thức tham gia thị trường chi phí thấp với ký quỹ sẵn có là 1%.