Home / Our Advantage / signals

Tín hiệu Giao dịch Forex

  • Tiếp cận hàng nghìn chiến lược giao dịch được chuẩn bị sẵn
  • Đặt lệnh giao dịch tự động
  • Khớp lệnh đơn giản

Chia sẻ chiến lược của bạn

Có hàng triệu người dùng  MT4 trên toàn cầu. Bạn có thể phát triển chiến lược của riêng mình và khiến chúng trở nên sẵn có cho những người khác để làm theo.

Đọc thông Tin liên quan:

 

Kiểm soát

Các giao dịch được đặt trong tài khoản của bạn và có thể được ngừng kích hoạt khi bạn chọn

Giao dịch 24 Giờ

Các giao dịch tiếp tục được đặt, ngay cả khi bạn đang ở xa phần mềm đầu cuối giao dịch

Đa dạng hóa

Theo dõi nhiều nhà giao dịch, mở rộng chiến lược và phân tán vốn của bạn

Thông số rủi ro linh hoạt

Đặt khả năng chịu đựng rủi ro của bạn với việc cắt lỗ bất ngờ

QUAN TRỌNG!
AxiTrader cho rằng mỗi nhà giao dịch nên có quyền tự do để theo đuổi phong cách giao dịch mà họ muốn. Đó là lý do chúng tôi cho phép nhà giao dịch áp dụng công nghệ Tín hiệu Giao dịch Forex của bên thứ ba vào nền tảng MT4 của chúng tôi.

Tuy nhiên, khi sử dụng plugin và chiến lược của bên thứ ba, khách hàng nên lưu ý rằng sự khác biệt đáng kể có thể tồn tại giữa thành tích theo giả thuyết và kết quả giao dịch thực tế. Thành tích theo giả thuyết không thể được đảm bảo và thường không có yếu tố rủi ro tài chính, khả năng chịu được tổn thất hoặc khả năng tuân thủ chiến lược giao dịch cụ thể bất chấp tổn thất.

AxiTrader khuyến cáo nên cẩn thận khi giao dịch với các plugin và chiến lược của bên thứ ba.

Open an account now

Trading accounts are free to open, with no minimum account balance required and no obligation to trade.

Get Started Try Free Demo