Phương pháp của Chúng tôi

Trở lại năm 2007, AxiTrader được thành lập dựa trên một ý tưởng đơn giản: trở thành nhà môi giới mà chúng tôi muốn giao dịch. Công ty mẹ của chúng tôi đã phát triển thành nhà môi giới ngoại hối hàng đầu tại Úc.

Mở Demo

Miễn phí 100%, 30 ngày trãi nghiệm với tiền ảo $50000

Mở Tài khoản

Nhanh chóng và dễ dàng, nhiều loại tài khoản cho nhà đầu tư