Kế hoạch dự báo cổ tức

Nhằm cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích hơn, chúng tôi đã tạo kế hoạch dự báo cổ tức. Trang này có liên quan đến bạn nếu bạn đang giao dịch các sản phẩm Cash Index CFD của chúng tôi. Kế hoạch này có thông tin dự báo về những điều chỉnh cổ tức sắp tới cho các chỉ số CFD có trên nền tảng MT4 của chúng tôi.

 

 

Symbols 13/01/2020 14/01/2020 15/01/2020 16/01/2020 17/01/2020

AUS200

         
CN50

 

       
EU50   0.364 0.337    
FRA40

 

 1.184    

 

GER30

 

       
HK50

 

       
JPN225

 

       
SGFREE

 

       
UK100      

2.821

 
US30

 

      6.986

US500

0.009 0.315 0.061 0.122 0.069
USTECH

 

       
US2000   0.045 0.001 0.084 0.029
SPA35     4.661    
NETH25          
SWI20          
IT40          

 

 

Symbols 20/01/2020 21/01/2020 22/01/2020 23/01/2020 24/01/2020

AUS200

         
CN50

 

       
EU50 1.734        
FRA40

 

     

 

GER30

 

       
HK50

 

       
JPN225

 

       
SGFREE

 

       
UK100      

 

 
US30

 

    5.059  

US500

  0.062 0.123 0.238 0.066
USTECH

 

   

 

 
US2000  

 

0.009 0.042 0.073
SPA35          
NETH25          
SWI20          
IT40  93.749        

 

 

Những điều chỉnh bên trên dựa vào điểm chỉ số. Để biết chi tiết về mỗi sản phẩm Index Cash CFD, vui lòng xem Kế hoạch sản phẩm của chúng tôi

CỔ TỨC LÀ GÌ?

Cổ tức là một lần phân phối một phần trong lợi nhuận của công ty cho các cổ đông của mình. Cổ tức có thể được phát hành dưới dạng các khoản thanh toán tiền mặt, cổ phiếu hoặc tài sản tương đương khác.

CỔ TỨC ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN VỊ TRÍ CỦA BẠN?

Cổ tức khiến cho giá cổ phiếu giảm, vì công ty đang chuyển tiền từ bản thân mình cho các cổ đông. Thanh toán cổ tức từ các cổ phiếu phần tử của một chỉ số nhìn chung sẽ khiến cho giá chỉ số giảm. Đó là vì giá trị của một cổ phiếu ký danh có xu hướng giảm vào ngày giao dịch không hưởng quyền xuống một khoản bằng cổ tức công bố phân chia. Những điều chỉnh dương và âm được áp dụng cho các sản phẩm Cash Index CFD nhằm trung hòa tác động của sự sụt giảm về giá chỉ số này.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

Thông tin được cung cấp chỉ là hướng dẫn và có thể thay đổi mà không thông báo. Thông tin này không phải là tư vấn giao dịch hoặc đầu tư. AxiTrader không chịu trách nhiệm với những thông tin không chính xác hoặc bất cứ thua lỗ nào xảy ra từ thông tin này.