ĐƯỢC THÀNH LẬP BỞI NHÀ GIAO DỊCH, DÀNH CHO NHÀ GIAO DỊCH

Trải nghiệm lợi thế của AxiTrader

ĐƯỢC XÂY DỰNG BỞI NHÀ GIAO DỊCH, DÀNH CHO NHÀ GIAO DỊCH

AxiTrader được thành lập từ một ý tưởng đơn giản: trở thành nhà giao dịch mà chúng tôi muốn giao dịch. Chúng tôi phát triển trở thành một trong những nhà môi giới Forex lớn nhất và hàng đầu toàn cầu.

Mở Demo

Miễn phí 100%, 30 ngày trãi nghiệm với tiền ảo $50000

Mở Tài khoản

Nhanh chóng và dễ dàng, nhiều loại tài khoản cho nhà đầu tư