Tài liệu Pháp lý

Các tài liệu này đưa ra các điều khoản về những sản phẩm và dịch vụ của AxiTrader sẽ được cung cấp. Đây là các tài liệu quan trọng và cần được xem xét trước khi quyết định áp dụng cho tài khoản.

GIẤY TỜ

Để lưu bản sao, hãy nhấp chuột phải vào tập tin và chọn "Lưu thành…"