Quy trình Giải quyết Khiếu nại

AxiTrader Limited (AxiTrader) cam kết:

  • cung cấp dịch vụ khách hàng tiêu chuẩn cao; và
  • duy trì danh tiếng của chúng tôi cho sự toàn vẹn và trách nhiệm.

Chúng tôi chào đón các đóng góp về dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào. Nếu như bạn không hài lòng về dịch vụ vui lòng cho chúng tôi cơ hội để sửa chữa vấn đề. Chúng tôi sẽ tìm hiểu, trả lời các thắc mắc và nổ lực làm việc để bạn có thể hài lòng giao dịch với AxiCorp.
Quy trình quản lý khiếu nại của AxiCorp nhằm đảm bảo các khiếu nại được xem xét chi tiết và được giải quyết công bằng cho khách hàng.

KHIẾU NẠI LÀ GÌ?

AxiCorp định nghĩa khiếu nại như "một thể hiện không hài lòng với chúng tôi, liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ, hay các quy trình quản lý khiếu nại nơi mà các phản hồi hoặc giải quyết dự kiến là rõ ràng hoặc bao hàm.

CÁCH KHIẾU NẠI

Bất kỳ nhân viên nào của AxiTrader có thể nhận được khiếu nại của khách hàng và có trách nhiệm làm tất cả mọi thứ trong thẩm quyền của họ để giải quyết vấn đề tại điểm liên hệ đầu tiên.

Khi nhân viên cảm thấy họ thiếu kinh nghiệm, chuyên môn hoặc thẩm quyền để giải quyết vấn đề ngay lập tức, họ có thể chuyển vấn đề đó cho người giám sát của mình.


Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp chi tiết cho chúng tôi bằng văn bản. Điều này bao gồm việc xác định bản chất của khiếu nại, cung cấp cho chúng tôi các chi tiết cụ thể và kết quả mong muốn hoặc hành động mà bạn muốn AxiTrader thực hiện để giải quyết khiếu nại sao cho bạn hài lòng. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu liên quan để hỗ trợ việc khiếu nại; làm như vậy sẽ giúp chúng tôi phản hồi nhanh chóng hơn.

Bạn có thể liên hệ với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi thông qua bất kỳ chi tiết liên hệ nào ở bên dưới:

Complaints Officer
AxiTrader LImited
Email: service@axitrader.com
Điện thoại: 1300 888 936

ĐIỀU TRA

Khi tiếp nhận khiếu nại của bạn, nhân viên của chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề với bạn và, nếu cần, sẽ hoàn tất cuộc điều tra.

Mặc dù quy trình nội bộ của chúng tôi thường cần tối đa 45 ngày làm việc để giải quyết khiếu nại, nhưng mọi nỗ lực sẽ được thực hiện nhằm giải quyết khiếu nại trong vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

Nếu chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại trong vòng 45 ngày làm việc, chúng tôi sẽ: (a) thông báo cho bạn lý do chậm trễ; (b) cung cấp cho bạn cập nhận tiến độ khiếu nại; và (c) nêu rõ ngày khi quyết định có thể được đưa ra một cách hợp lý. Chúng tôi hy vọng rằng trong hầu hết các trường hợp, quá trình trên sẽ giải quyết vấn đề một cách đầy đủ và làm bạn hài lòng.

 

Các Cấp Xử lý Nội bộ

Chúng tôi hy vọng rằng nhân viên tuyến đầu và giám sát viên của chúng tôi sẽ giải quyết triệt để các vấn đề bạn nêu ra. Nếu như chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng bạn tin rằng khiếu nại của bạn chưa được giải quyết thỏa đáng thì bạn có thể chọn xem xét lại vấn đề.

Chỉ cần liên hệ với AxiTrader tại địa chỉ dưới đây và Nhân viên Giải quyết Khiếu nại của chúng tôi sẽ trực tiếp xem lại vấn đề đó:

AxiTrader Limited
Điện thoại: 1300 888 936
Email: service@axitrader.com

 

Giải quyết Tranh chấp Bên ngoài 

AxiTrader cũng sẽ tiếp tục xử lý khiếu nại của khách hàng theo quy trình giải quyết tranh chấp nội bộ đã thiết lập để đảm bảo một kết quả công bằng.

Ngoài ra, AxiTrader là thành viên của Ủy ban Tài chính, một diễn đàn xử lý khiếu nại thay thế không thuộc AxiTrader. Ủy ban Tài chính là một dịch vụ giải quyết tranh chấp miễn phí cho các khách hàng của AxiTrader khi khách hàng không hài lòng với cách giải quyết tranh chấp của AxiTrader.

Quy trình ra quyết định và quản trị của Ủy ban giải quyết tranh chấp thuộc Ủy ban tài chính là độc lập với AxiTrader. Các quyết định có tính ràng buộc đối với AxiTrader và Ủy ban tài chính sẽ cho khách hàng của AxiTrader quyền truy cập vào quỹ bồi thường để chi trả cho các phán quyết lên tới 20.000 EUR mỗi khách hàng. Các thông tin thêm về Ủy ban Tài chính được đăng tải trên trang web của họ tại địa chỉ https://financialcommission.org/

 

 

Ngày cấp: 17 June 2019