Harmonogram prognozy dywidendy

Dążąc do zapewnienia Państwu bardziej przydatnych informacji, stworzyliśmy harmonogram prognozy dywidendy. Ta strona będzie dla Państwa istotna w przypadku handlowania naszymi produktami Cash Index CFD. Zawiera on prognozę nadchodzących korekt dywidendy dla indeksów CFD dostępnych na naszej platformie MT4.

 

 

Symbols 07/10/2019 08/10/2019 09/10/2019 10/10/2019 11/10/2019

AUS200

  0.09   0.527  
CN50

 

      0.311
EU50          0.930
FRA40

 

     

 

GER30

 

       
HK50

 

    35.163  
JPN225

 

       
SGFREE

 

    0.09  
UK100      

8.808

 
US30

 

   4.171    

US500

0.01 0.073 0.912 0.061 0.280
USTECH

 

  0.128    
US2000 0.022 0.033 0.029 0.178 0.032
SPA35          12.789
NETH25          
SWI20          
IT40          

 

 

Symbols 14/10/2019 15/10/2019 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019

AUS200

0.026        
CN50

 

       
EU50          
FRA40

 

     

 

GER30

 

       
HK50

 

 3.255      
JPN225

 

       
SGFREE

 

       
UK100      

1.698

 
US30

 

    5.059 6.986

US500

  0.005 0.199 0.231 0.077
USTECH

 

       
US2000   0.002 0.023 0.052 0.015
SPA35          
NETH25          
SWI20          
IT40          

 

 

Powyższe korekty oparte są na punktach indeksowych. Szczegółowe informacje na temat każdego produktu Cash CFD Index można znaleźć w naszym Harmonogramie Produktów

CZYM SĄ DYWIDENDY?

Dywidendy stanowią wypłatę części zysku spółki na rzecz jej akcjonariuszy. Dywidendy mogą być wypłacane w formie gotówki, udziałów w kapitale zakładowym lub w innej formie własności.

JAK WPŁYWAJĄ ONE NA POZYCJE?

Dywidenda powoduje spadek ceny akcji, ponieważ spółka przekazuje swoje środki na rzecz akcjonariuszy. Wypłaty dywidend z akcji składowych indeksu powodują zazwyczaj spadek jego ceny. Wynika to z faktu, że wartość pojedynczej akcji zwykle spada w pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy, o kwotę zadeklarowanej dywidendy. W celu zneutralizowania wpływu spadku ceny indeksu na produkty Cash Index CFD stosowane są korekty dodatnie i ujemne.

WAŻNA INFORMACJA:

Informacje zawarte w niniejszej broszurze mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie są one przeznaczone do celów handlowych ani doradztwa inwestycyjnego. AxiTrader nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za niedokładności lub jakiekolwiek straty poniesione w wyniku tych informacji.