Harmonogram prognozy dywidendy

Dążąc do zapewnienia Państwu bardziej przydatnych informacji, stworzyliśmy harmonogram prognozy dywidendy. Ta strona będzie dla Państwa istotna w przypadku handlowania naszymi produktami Cash Index CFD. Zawiera on prognozę nadchodzących korekt dywidendy dla indeksów CFD dostępnych na naszej platformie MT4.

 

Symbols 16/09/2019 17/09/2019 18/09/2019 19/09/2019

20/09/2019

AUS200

0.301 0.354 0.065 0.950 0.065
CN50

 

2.794      
EU50

 

       
FRA40

0.166

     

 

GER30

 

       
HK50

7.904

11.379  

 

 
JPN225

 

       
SGFREE

 

       
UK100      

 

 
US30

 

       

US500

0.092

0.010

0.014 0.178 0.170
USTECH

 

      0.972
US2000 0.075 0.021 0.089 0.112 0.038
SPA35   0.241      
NETH25          
SWI20     11.103    
IT40    0.241      

 

Symbols 23/09/2019 24/09/2019 25/09/2019 26/09/2019 27/09/2019

AUS200

0.109 0.227   0.382 0.582 
CN50

 

0.689       
EU50  1.524        
FRA40

 

     

 

GER30

 

       
HK50

 

3.03  1.214     
JPN225

 

      136.608 
SGFREE

 

       
UK100      

1.875

 
US30

 

       

US500

   0.245   0.209  0.403 
USTECH

 

 0.054     0.458 
US2000 0.001 0.06  0.006  0.197  0.839 
SPA35  1.099        
NETH25          
SWI20          
IT40 69.063         

 

 

Powyższe korekty oparte są na punktach indeksowych. Szczegółowe informacje na temat każdego produktu Cash CFD Index można znaleźć w naszym Harmonogramie Produktów

CZYM SĄ DYWIDENDY?

Dywidendy stanowią wypłatę części zysku spółki na rzecz jej akcjonariuszy. Dywidendy mogą być wypłacane w formie gotówki, udziałów w kapitale zakładowym lub w innej formie własności.

JAK WPŁYWAJĄ ONE NA POZYCJE?

Dywidenda powoduje spadek ceny akcji, ponieważ spółka przekazuje swoje środki na rzecz akcjonariuszy. Wypłaty dywidend z akcji składowych indeksu powodują zazwyczaj spadek jego ceny. Wynika to z faktu, że wartość pojedynczej akcji zwykle spada w pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy, o kwotę zadeklarowanej dywidendy. W celu zneutralizowania wpływu spadku ceny indeksu na produkty Cash Index CFD stosowane są korekty dodatnie i ujemne.

WAŻNA INFORMACJA:

Informacje zawarte w niniejszej broszurze mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie są one przeznaczone do celów handlowych ani doradztwa inwestycyjnego. AxiTrader nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za niedokładności lub jakiekolwiek straty poniesione w wyniku tych informacji.