Korzystaj z różnych opcji użycia dźwigni finansowej

Depozyt Zabezpieczający & Dźwignia

Depozyt zabezpieczający, wielkość pozycji i dźwigni.

  • Minimalny depozyt na koncie £0
  • Loty od 0.01
  • Depozyt zabezpieczający od 1%
  • Dźwignia od 30:1

CZYM JEST HANDEL Z UŻYCIEM DŹWIGNI FINANSOWEJ?

Dźwignia finansowa pozwala Ci na otworzenie pozycji o znacznie większej wartości niż suma środków, które są zdeponowane na Twoim koncie. Twoje saldo jest zabezpieczeniem przed niepomyślnym ruchem ceny na rynku.

Depozyt zabezpieczający oznacza użycie dźwigni, a dźwignia oznacza, że jest potencjał do tego, aby stracić więcej pieniędzy niż zostało zdeponowane na koncie AxiTrader.

Depozyt zabezpieczający może przyjmować różne formy. Dotyczy on wszystkich instrumentów oferowanych przez AxiTrader i składa się z Początkowego Depozytu Zabezpieczającego i Zmiennego Depozytu Zabezpieczającego.

Początkowy Depozyt Zabezpieczający to minimalne saldo rachunku wymagane do otwarcia pozycji. Zmienny Depozyt Zabezpieczający jest niezrealizowanym zyskiem lub stratą na otwartych pozycjach. Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający jest ich sumą i musisz utrzymać na swoim koncie taką kwotę..

Jeżeli rynek poruszy się przeciwko Tobie i saldo rachunku spadnie poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego, masz następujące opcje:

  • zamknięcie jednej lub więcej pozycji w celu zredukowania wymaganego początkowego depozytu zabezpieczającego.
  • wpłacenie dodatkowych środków na konto w celu utrzymania pozycji.

Weźmy następujący przykład:

Masz konto z depozytem $10 000 w AxiTrader

Przy zabezpieczeniu na poziomie 1% możesz otworzyć pozycje o całkowitej wartości $1,000,000.$10,000 ÷0.01 =$1,000,000).

Kupujesz 500 000 AUD (lub 5 standardowych kontraktów) przeciwko USD po kursie 0,800


Początkowy Wymagany Depozyt Zabezpieczający = 5 Lotów X (rozmiar kontraktu X 0.01) = AUD 5,000


Jeżeli Australijski Dolar straci na wartości względem Dolara Amerykańskiego i kurs wyniesie 0,7950 to Zmienny Depozyt Zabezpieczający (Niezrealizowane Straty) to USD 2,500 (AUD 3,145).


Całkowite wymagania minimalnego depozytu = początkowy depozyt zabezpieczający + zmienny depozyt zabezpieczający = AUD 5,000 + AUD 3,145 = AUD 8,145


            Wskaźnik Depozytu Zabezpieczającego = Saldo rachunku operacyjnego ÷ Wymagany Depozyt = 137%

Opcja użycia dźwigni finansowej pozwala Ci na potencjalne duże zyski przy relatywnie małej inwestycji. Trzeba jednak zwrócić również uwagę na to, że występuje potencjał do dużych strat.

MONITOROWANIE WYMAGANEGO POZIOMU DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO I ZAMKNIĘCIE POZYCJI

Nasza platforma handlowa MetaTrader 4 pozwala Ci monitorować ryzyko i zaangażowanie finansowe w czasie rzeczywistym. W oparciu o poziom wymaganego depozytu zabezpieczającego konkretnego klienta, platforma oblicza środki potrzebne do utrzymania otwartych pozycji oraz dostępne środki do otwierania nowych pozycji lub dodawania do istniejących już otwartych pozycji.

 

Z powyższego przykładu:

Jeżeli pozycje pozostają otwarte i AUD traci nadal na wartości, AxiTrader może zamknąć część pozycji lub wszystkie pozycje. Takie zamknięcie następuje wtedy, gdy wskaźnik wymaganego depozytu zabezpieczającego spada poniżej wyznaczonego poziomu. Obecnie jest to 20%, ale wartość ta może ulec zmianie.

W naszym przykładzie, gdzie kurs wymiany AUD/USD to 0.7920, wskaźnik wymaganego depozytu to:


Saldo Rachunku Operacyjnego ÷ Wymagany Depozyt  = Saldo Rachunku Operacyjnego (AUD 10,000 – AUD 5,051) ÷ AUD 5,000 = 99%

Jeżeli wskaźnik wymaganego depozytu spada poniżej 100%, to następuje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Jeżeli Dolar Australijski będzie nadal tracić na wartości w stosunku do dolara Dolara Amerykańskiego to niezrealizowane straty wzrosną do USD 7,100 (AUD 9,035) a saldo rachunku operacyjnego spadnie do AUD 965.

Wskaźnik wymaganego depozytu zabezpieczającego będzie na poziomie AUD 965 ÷AUD 5,000 = 19% i nastąpi zamknięcie pozycji.

AxiTrader ponosi odpowiedzialności za zamknięcie pozycji.

 

Download MetaTrader 4

Start practising your trading with a 100% FREE 30 day trial. Experience trading in a safe and secure, real-time replica of the live markets.
Get started with a FREE $50,000 demo account
  • For your security all data is encrypted during transmission

Ready to go straight live? Open a Live Trading Account Here