Handel ECN na rynku Forex

JAK DZIAŁA HANDEL ECN NA RYNKU FOREX?

Gdy handlujesz na rynku Forex, w przeciwieństwie do handlowania akcjami, nie dochodzi do zamiany żadnych fizycznych dóbr. Dzięki sieci łączności elektronicznej (ECN) rynek Forex może operować bez centralnego ośrodka, ponieważ łączy kupujących i sprzedających bezpośrednio w obrocie pozagiełdowym (Over The Counter).

W sieci tej handlują największe światowe banki. Razem tworzą sieć, zwaną rynkiem międzybankowym. Brokerzy ECN działają jako łącznik pomiędzy traderami detalicznymi a rynkiem międzybankowym, zapewniając dostęp do rynku, który w innym wypadku byłby niedostępny dla traderów detalicznych.

Broker ECN uzyskuje ceny z różnych źródeł zawierających się w tej globalnej sieci i używa ich do pozyskania najlepszego możliwego kursu waluty.