Instytucjonalne stawki za naprawdę konkurencyjną cenę

HANDEL Z DEPOZYTEM ZABEZPIECZAJĄCYM NA RYNKU FX & SWAPY

Nasze swapy na walutach są różne w zależności od pary walutowej, stosowanych punktów swapowych na rynku międzybankowym dla odpowiednich dat, rozmiaru pozycji oraz Spreadu AxiCorp.

Międzybankowe swapy odzwierciedlają różnicę w stopach procentowych pomiędzy dwiema walutami, popytem na te waluty i panujące warunki rynkowe.

Przykład: Jeżeli trzymasz pozycję długą na parze Dolar Australijski / Dolar Amerykański (AUD/USD) przez O/N, a stopy procentowe są wyższe na AUD niż USD, to otrzymasz dodatni Swap po kursie AxiTrader. Dzieje się tak dlatego, że masz pozycję długą na dającej przychód walucie. Jeżeli jednak masz pozycję krótką, to poniesiesz koszt związany ze swapem po kursie AxiTrader. W sytuacjach, gdy stopy procentowe walut różnią się nieznacznie, lub są niemal sobie równe, opłaty za swap mogą być naliczone dla zarówno długich jak i krótkich pozycji.

ZOBACZ NASZE OPŁATY ZA PUNKTY SWAPOWE

Zyskaj dostęp do naszych punktów swapowych w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez platformę MT4

PO ZAINSTALOWANIU MT4

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładce “Rynek” i wybierz “Symbole”
  • Wybierz produkt z listy i kliknij “Właściwości”
  • Punkty swapowe dla zarówno długich jak i krótkich pozycji pojawią się w oknie