Kontrakty różnicy kursowej

Kontrakty CFD - edukacja

CFD to kontrakt zawierany pomiędzy traderem a brokerem, oparty na różnicy ceny pomiędzy punktami otwarcia i zamknięcia zlecenia. W zależności od tego, gdzie jest punkt wyjścia w stosunku do punktu wejścia, możesz na transakcji zarobić lub ponieść stratę. 

Typy kontraktów CFD

Kontrakty CFD są znane jako instrumenty pochodne, ponieważ ich wartość wynika z prawdziwej wartości osobnego aktywa takiego jak akcja lub towar. Jest kilka kategorii kontraktów CFD.

CFD na akcje

Najbardziej popularne są kontrakty CFD na akcje. Zazwyczaj gdy handlujesz akcjami, to masz udziały w spółce i Twój zysk zależeć będzie od tego, czy poprawi się cena jej akcji. Jednak w przypadku kontraktów CFD, nie posiadasz akcji, a handlujesz na podstawie zmiany ich ceny, niezależnie od tego czy pójdzie w górę, czy w dół.

CFD na towary

Towary to podstawowe dobra, które używane były w handlu komercyjnym jako część globalnego łańcucha produkcji przez setki lat. Wliczają się to surowce, główne produkty rolne, metale szlachetne, ropa naftowa i wiele więcej.

CFD na towary daje Ci okazję handlu na różnicę kursu tych dóbr bez potrzeby fizycznego nabycia i dostawy wybranych towarów.

Możesz handlować wybranym towarem z datą wygaśnięcia w pewnym punkcie w przyszłości - lub przynajmniej datą rolowania - bez potrzeby fizycznego przyjęcia towaru. Innymi słowy, nie kupujesz lub sprzedajesz fizycznego dobra, na przykład 1kg złota, beczki ropy, lub magazynu pełnego miedzi. Jedyne, co robisz to handel na rzeczywistych ruchach ceny tego towaru na rynku, w dowolnym kierunku.

CFD na indeksy

Akcje danych spółek na globalnych rynkach są zazwyczaj zgrupowane w pewnego rodzaju indeks. Pomyśl o nazwach które na pewno już znasz: Dow Jones, NASDAQ, Nikkei, FTSE i S&P.  ASX (Australian Securities Exchange) –  CFD znany jako SPI 200 jest lokalną wersją tych dużych globalnych indeksów.

Indeksy są efektywnym sposobem na zmierzenie łącznej wartości pewnych części rynku akcji. Na przykład, Dow Jones przedstawia 30 dużych spółek publicznych w USA, Nikkei reprezentuje 225 największych spółek Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych, SPI 200 reprezentuje 200 spółek na AXI, China A50 reprezentuje 50 największych spółek w Chinach, a Eurostoxx 50 reprezentuje 50 największych spółek w Europie.

Jak już wiadomo, przy handlu na kontraktach CFD nie jest wymagany zakup dóbr, jeśli więc handlujesz kontraktami CFD na indeksy to po prostu podążasz za wartością indeksu, gdy się ona wznosi lub opada.

Zalety handlowania na kontraktach CFDs

Po co handlować na kontraktach CFD, skoro możesz bezpośrednio zainwestować np. w towar? Zazwyczaj jest to kwestia wygody.

Niskie wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Jeżeli chciałbyś kupić 100 akcji o wartości $12, to potrzebowałbyś zainwestować $1200. Jeżeli jednak handlował byś kontraktem na różnicę kursową tych akcji, to mógłbyś użyć dźwigni finansowej, aby zredukować początkowy depozyt zabezpieczający. Z racji tego, że możesz użyć dźwigni nawet 400:1 możesz znacznie zredukować wkład finansowy. Jednak zwiększenie dźwigni wiąże się z większym poziomem ryzyka.

Szerszy dostęp do rynków

W niektórych przypadkach związanych z geograficznymi, politycznymi lub prawnymi ograniczeniami - możesz nie być w stanie kupić pewnych akcji lub towarów, nawet gdybyś tego chciał. Ponieważ kontrakty CFD nie uwzględniają posiadania dóbr, brokerzy mogą zaoferować większy wybór globalnych instrumentów, na których można handlować z każdego miejsca.

Niższe opłaty

Ponieważ każdy broker ma inną strukturę opłat, a każdy trader handluje innymi rozmiarami z różną częstotliwością, trudno jest określić najbardziej opłacalną metodę dla każdej sytuacji. Jednakże, handel na kontraktach CFD charakteryzuje się niższymi opłatami w porównaniu do np. tradycyjnych akcji, co przyczyniło się do ich coraz większej popularności. Prosta kalkulacja podstawowych korzyści i kosztów powinna sprawić, że będzie jasne która metoda jest dla Ciebie lepsza.

Ryzyko związane z handlem na kontraktach CFD

Główne ryzyko związane z handlem na kontraktach CFD wynika z dźwigni finansowej. Gdy używasz dźwigni, narażasz się na większe ryzyko. Gdy transakcje idą nie po Twojej myśli możesz stracić więcej niż początkowo zainwestowałeś.

Tak jak każda forma handlu, kontrakty CFD nie powinny być postrzegane jako sposób na szybkie wzbogacenie się. Handel na kontraktach CFD wymaga wiedzy, umiejętności i wysokiego poziomu zaangażowania. Dywersyfikacja i rozdzielanie transakcji pomiędzy różnymi instrumentami może pomóc w zmniejszeniu ryzyka i uniknięciu scenariusza “wkładania wszystkich jajek do jednego koszyka”.

Kontrakty CFD - Strategie Handlowe & Wskazówki

Każdy trader CFD będzie miał własne cele, a co za tym idzie nie ma jednej strategii, która będzie odpowiednia dla wszystkich. Są jednak pewne generalne wskazówki, które dotyczą każdego, kto chce handlować na kontraktach CFD.

Stop Loss

Jeżeli nie używasz poziomu Stop Loss, to handlujesz nieodpowiedzialnie. Jest on buforem bezpieczeństwa w sytuacji, gdy warunki rynkowe działają przeciwko Tobie i pomoże chronić w pewnym stopniu Twoje konto. Narzędzie do umieszczania poziomu Stop Loss jest wbudowane w platformę MT4, więc nie ma powodu do tego, aby go nie używać.

Zarządzanie Kapitałem

Powinieneś zawsze być świadomy wysokości dostępnego depozytu i upewnić się, że podejmiesz odpowiednie ryzyko, aby osiągnąć Twoje cele, a w najgorszym wypadku  - pokryć straty. Jest to ściśle związane z zarządzaniem ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem

Nigdy nie ryzykuj więcej niż możesz stracić. Twoja strategia powinna zawierać realistyczne ograniczenia dźwigni, rozmiaru pozycji oraz nakładów inwestycyjnych. Nikt nie zna Twojej sytuacji i możliwości lepiej niż Ty, więc ustanów odpowiednie założenia, dotyczące ryzyka i Twoich celów, a następnie trzymaj się ich. W tradingu, jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za swoje konto, więc Twoją odpowiedzialnością jest również zarządzanie ryzykiem na które się wystawiasz.  

Rozmiar Pozycji

Zdefiniowanie strategii pozwoli Ci na zawieranie zleceń o odpowiednim rozmiarze i upewnienie się, że nie handlujesz zbyt ryzykownie. Rozmiary pozycji które są dla Ciebie odpowiednie będą zależeć od ilości dostępnego kapitału i podejścia do ryzyka.

Analiza transakcji i monitorowanie

Regularne monitorowanie rynków sprawi, że będziesz miał możliwość interweniowania wtedy, gdy będzie to potrzebne. Jest to szczególnie ważne, jeżeli używasz wysokiej dźwigni finansowej gdzie małe zmiany ceny mogą doprowadzić do dużych strat. W takiej sytuacji natychmiastowe działanie może zrobić dużą różnicę. Analiza wszystkich zamkniętych już transakcji jest równie ważna, ponieważ pomoże Ci zauważyć co robisz dobrze, a co należałoby jeszcze poprawić.

Różnice między kontraktami CFD a rynkiem Forex

W teorii (w praktyce również) handel na kontraktach CFD i na rynku Forex powinien być dosyć podobny. Obie formy handlu dostępne są na tej samej platformie, ale są pewne różnice pomiędzy tymi instrumentami. Przede wszystkim, więcej kontraktów CFD jest dostępnych na giełdach niż w Handlu na rynku Forex.

Każdy instrument, para walutowa, indeks i kontrakt CFD zachowują się inaczej podczas handlu. Ze względu na czynniki, jakie wpływają na cenę różnych instrumentów, są pewne różnice w sposobie zachowania rynków i zmienności. Na przykład, rynek Forex reaguje bardziej na czynniki ekonomiczne i politykę pieniężną, podczas gdy kontrakty CFD reagują na popyt i podaż, wliczając w to zmienność sezonową. Koszty handlu mogą różnić się dla kontraktów CFD i rynku Forex, jednak będzie to zależało od brokera i  konkretnych kosztów na Twoim koncie.

Try a Free 30-day Demo

100% free, 30-day trial with a virtual cash balance of $50,000

Open a Live Account

Quick and easy setup, and account types for every trader

Apply Now

Losses can exceed deposits